คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ จัดการประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2565

 
 
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ภายในคณะและมหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
———————————–
 
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
145 หมู่ 15 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
– Tel : 044-513258 
– Line Official : https://lin.ee/G7pWjFe