คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงาน นำไปสู่การประสานงาน ส่งเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 
 
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขา หัวหน้าศูนย์ หัวหน้างาน คณาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์สรชัย สุขพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ปฏิบัติราชการแทนรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวพบปะบุคลากรและให้แนวทางในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมในงานดังกล่าว ณ อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
 
    
 
 
———————————–
 
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
145 หมู่ 15 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
– Tel : 044-513258 
– Line Official : https://lin.ee/G7pWjFe