คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมหารือความร่วมมือทวิภาคีกับหน่วยงาน เตรียมความพร้อมส่งนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน

 
 
วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์นฤทธิ์ วาดเขียน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทวิภาคี อาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมหารือความร่วมมือทวิภาคีกับหน่วยงาน ประกอบด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด โดยนายประสิทธิ์ ไชยวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด และ ศูนย์เกษตรยั่งยืนบ้านสวาสดิ์ โดยนายสมศักดิ์ ผลจันทร์ ประธานกลุ่มศูนย์เกษตรยั่งยืนบ้านสวาสดิ์ ในการเตรียมความพร้อมส่งนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
 
 
 
 
 
———————————–
 
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
145 หมู่ 15 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
– Tel : 044-513258 
– Line Official : https://lin.ee/G7pWjFe