สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี รับฟังนโยบายและแนวทางการดำเนินกิจกรรมจากคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อจัดกิจกรรมได้อย่างสร้างสรรค์ ตรงตามความต้องการของนักศึกษา และให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

 
 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ให้โอวาท มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินกิจกรรม แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565 เพื่อจัดกิจกรรมได้อย่างสร้างสรรค์ ตรงตามความต้องการนักศึกษา และให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม พร้อมด้วย อาจารย์อธิปัตย์ ฤทธิรณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสร และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมข้าวหอมนิล ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
———————————–
 
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
145 หมู่ 15 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
– Tel : 044-513258 
– Line Official : https://lin.ee/G7pWjFe