กิจกรรม 7ส

สาขาวิทยาศาสตร์ได้มีการดำเนินงานกิจกรรม 7ส

สามารถดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งเกี่ยวกับกิจกรรม 7 ส ได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1ULwtfb3sT57KjQesQbUdcMp_xEPX2WJ1