หลักสูตรระยะสั้น

สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีการจัดอบรมหลักสุตรระยะสั้นให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วม โดยมีหลักสูตรที่เปิดอบรม ได้แก่ การอบรมทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การอบรมสมุนไพรในครัวเรือน การทำสบู่  โลชั่นกันยุง  น้ำหอม น้ำยาล้างจาน น้ำยาถูพื้นสมุนไพร และน้ำยาล้างมือ นอกจากนี้ยังมีบริการวิชาการให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มัธยมต้นและมัธยมปลาย  โดยการประยุกต์เอาหลักสูตรที่เรียนในโรงเรียนมาปรับให้เข้ากับหลักสูตรที่ทางสาขาเรามี ทั้งทางด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและคณิตศาสตร์


ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสาขาได้โดยตรงที่เบอร์มือถือ 081-9994624 (ผศ.ดร.วิไลพร อินสุวรรณ์)