ติดต่อ

แผนที่ตั้งสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 

สาขาวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
โทรศัพท์ 081-9994624 (ผศ.ดร.วิไลพร อินสุวรรณ์)  ID-LINE : wi_wicky