โครงการ Zero Waste ถ่านดับกลิ่น

สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ บริการวิชาการโครงการ Zero Waste ถ่านดับกลิ่น เพื่อรณรงค์ลดปริมาณขยะ ใช้ซ้ำ คัดแยกแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ ก่อนนำไปกำจัด

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 อาจารย์ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช รองคณบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Zero Waste ถ่านดับกลิ่น เพื่อเป็นการรณรงค์การจัดการขยะที่ต้นทาง เน้นการลดขยะ การใช้ซ้ำ และการคัดแยกเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ก่อนนำไปกำจัด สาขาจึงได้จัดอบรมการบริการวิชาการให้ความรู้กระบวนการผลิต การแปรรูปผงถ่าน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการถ่ายความรู้ด้านสภาพแวดล้อมและมลพิษของขยะมูลฝอย โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดนัดสีเขียว ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน ณ ห้องปฏิบัติการ อท.306 ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี .

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set?vanity=agri.surin&set=a.6949109148462527

Written by 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *