โครงการอบรมโปรแกรม LaTex

สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูป LaTex เพื่อการเขียนเอกสารทางวิชาการ

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.พงศ์ภัทร เกียรติประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูป LaTex เพื่อการเขียนเอกสารทางวิชาการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารอทิตยาทร มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม LaTex ให้แก่บุคลากรมีความรู้ด้านการเขียนเอกสารทางวิชาการ และเพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ในการเขียนเอกสารทางวิชาการหรือการตีพิมพ์วารสารในระดับชาติและนานาชาติได้ โดยการอบรมครั้งนี้แบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ 40 คน ได้แก่ คณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

#AgriTechSurin
#คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านข่าวเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=agri.surin&set=a.5047575165282611

Written by 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *