หลักสูตรระยะสั้น : การทำเค้กกล้วยหอมและโดนัทจิ๋ว

    ผู้สอน : อาจารย์นฤทธิ์ วาดเขียน
    เริ่มอบรม : –
    ติดต่อขอเข้าอบรม : 095-6138-939
    สถานที่อบรม : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

    เยี่ยมชม :45