เครื่องวัดอุณหภูมิของร่างกายอัตโนมัติ

    เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้จัดทำ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติ
    โดย อาจารย์นราศักดิ์ วงษ์วาสน์ เป็นผู้ออกแบบและพัฒนา
    เยี่ยมชม :1340