การเพาะพันปลาซิวหางกรรไกร

    การเพาะพันธ์ปลาซิวหางกรรไกรเพื่อเศรษฐกิจ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล อาจารย์ประจำสาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

    เยี่ยมชม :37