การใช้งาน Google Drive สำหรับนักศึกษาและบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

    Google เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้าน IT ที่เป็นอันดับต้นของโลกในปัจจุบัน และบริการต่างๆที่เราใช้งานในปัจจุบันได้แก่ Search-Engin, Youtube,Email,etc และนอกจากนี้ยังมีบริการ Cloud ของข้อมูล เช่น Google Drive
    Google Drive เป็นบริการฟรีจากบริษัท google เพื่อให้บริการในการฝากงานไม่ว่าจะเป็นไฟล์ในรูปแบบต่างๆ เช่น Word ,Powerpoint,Excel ไฟล์รูปภาพ, ไฟล์โปรแกรม,หนัง เพลง, เป็นต้น แถมยังสามารถกาหนดสิทธิการเข้าถึงของข้อมูล และแชร์ข้อมูลให้คนอื่นสามารถเข้าถึงได้จากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างไม่จากัด การใช้งาน Google Drive มีขั้นตอนต่างๆดังต่อไปนี้

    คู่มือการใช้งาน Google Drive

    เยี่ยมชม :90