ต้อนรับคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ศูนย์การศึกษาโคกสี มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น ศึกษาดูงาน

    ต้อนรับคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ศูนย์การศึกษาโคกสี มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น ศึกษาดูงาน

    เยี่ยมชม :115