คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนายราชศักดิ์ ตระสินธุ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าดอกไม้และผลิตภัณฑ์งานฟาร์ม (A&T Shop) เพื่อแสดงความยินดีกับนายราชศักดิ์ ตระสินธุ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

  .

  .

  .

  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
  Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
  Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
  Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th

  .

  .

  .

  เยี่ยมชม :1221