ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าโยธาประสิทธิ์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

  .
  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าโยธาประสิทธิ์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมา ตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลให้ดำรงคงอยู่คู่พระพุทธศาสนา เป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ควรอนุรักษ์เอาไว้ตลอดไปชั่วลูกหลาน และเพื่อถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาในอาวาสครบไตรมาส 3 เดือน
  .
  .
  .
  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
  Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
  Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
  Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th
  .
  .
  .
  เยี่ยมชม :24