คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามข้อตกลง (TOR) ได้แก่ ข้อตกลงด้าน Smart Farm และ ข้อตกลงด้านฟาร์มมาตรฐาน

  .

  วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามข้อตกลง (TOR) ได้แก่ ข้อตกลงด้าน Smart Farm โดยอาจารย์วงศกร ลิ้มศิริ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและคณะทำงาน และ ข้อตกลงด้านฟาร์มมาตรฐาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สุทธิดล ปิยะเดชสุนทร อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์ และคณะทำงาน

  .

  .

  .

  .

  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
  Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
  Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
  Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th

  .

  .

  .

  เยี่ยมชม :314