อบรมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “หลักสูตรผู้ประกอบการแปรรูปเนื้อสัตว์อินทรีย์” รุ่นที่ 2

  .
  วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย “หลักสูตรผู้ประกอบการแปรรูปเนื้อสัตว์อินทรีย์” จัดโดยสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ณ ห้องประชุมข้าวหอมนิล ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
  .
  หลักสูตรผู้ประกอบการแปรรูปเนื้อสัตว์อินทรีย์จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง มุ่งหวังสร้างผู้ประกอบการจากการนำเนื้อสัตว์ในท้องถิ่นมาแปรรูป เป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งผู้เรียนที่ผ่านการเรียนหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการแปรรูปเนื้อสัตว์อินทรีย์นี้ จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างอาชีพและก่อให้เกิดรายได้พึ่งพาตัวเองต่อไป

  .

  .

  .

  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
  Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
  Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
  Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th

  .

  .

  .
  .

  เยี่ยมชม :4 เยี่ยมชมวันนี้ : 3