ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเป็นผู้ตรวจแปลงระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)

  .

  วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเป็นผู้ตรวจแปลงในระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2564 โดยศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์ ณ ห้องประชุมข้าวหอมนิล ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
  .
  การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทีมผู้ตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ในระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) สนับสนุนการตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดสุรินทร์ และช่วยขับเคลื่อนโครงการ “สุรินทร์รุ่งเรือง สู่เมืองเกษตรอินทรีย์”
  .
  และนอกจากการสร้างทีมผู้ตรวจและช่วยสนับสนุนขับเคลื่อนโครงการ “สุรินทร์รุ่งเรือง สู่เมืองเกษตรอินทรีย์” แล้วนั้น เป้าหมายการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อต้องการให้เกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการสนับสนุนการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน และเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยในราคาที่เป็นธรรม
  .
  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อนันตโชค ศักดิ์สวัสดิ์ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ไทย PGS และ นางสาวสุนีย์รัตน์ เล็กประเสริฐ​ เครือข่าย​ธนาคาร​อาหารเพื่อเพื่อน​ เป็นวิทยากรสร้างทีมผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
  .

  .

  .

  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
  Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
  Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
  Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th

  .

  .

  เยี่ยมชม :3 เยี่ยมชมวันนี้ : 2