แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลดค่าบำรุงการศึกษาตามนโยบายกระทรวงอว. และรัฐบาล *เปิดระบบให้นักศึกษายืนยันสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม – 5 กันยายน 2564

  .

  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลดค่าบำรุงการศึกษาตามนโยบายกระทรวงอว. และรัฐบาล
  เปิดระบบให้นักศึกษายืนยันสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม – 5 กันยายน 2564

  ▶️ประกาศและข้อแนะนำการลดหย่อน
  https://rmuti.ac.th/main/covidrefund/
  ▶️ระบบยืนยันสิทธิ์
  https://ess.rmuti.ac.th/covidfund/

  📌 นักศึกษาที่ชำระเงินแล้ว
  – ยืนยันขอรับสิทธิ์ ผ่านระบบของมหาวิทยาลัย
  – ติดต่อผูกบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน
  – มหาวิทยาลัยดำเนินการโอนเงินส่วนลดตามสิทธิ์ของนักศึกษาที่จะได้คืน
  📌 นักศึกษากองทุนกู้ยืม
  – ยืนยันขอรับสิทธิ์ ผ่านระบบของมหาวิทยาลัย
  – จัดทำสัญญาของระบบกองทุนตามปกติ
  (นักศึกษาทำสัญญากู้ยืมเฉพาะยอดเงินที่ได้รับการลดค่าบำรุงการศึกษา)
  📌 นักศึกษาที่ผู้ปกครองมีสิทธิ์ในการเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด
  – ยืนยันไม่ขอรับสิทธิ์ในการลดค่าบำรุงการศึกษาผ่านระบบของมหาวิทยาลัย
  – ชำระค่าบำรุงการศึกษา เต็มจำนวน
  – ติดต่อรับประกาศอัตราค่าบำรุงการศึกษาเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายได้ที่งานบริการการศึกษา
  📌 นักศึกษาที่ได้รับทุนทุกประเภท
  – นักศึกษาที่ได้รับทุนเต็มจำนวนค่าบำรุงการศึกษาเข้าระบบยืนยันไม่ขอรับสิทธิ์ในการลดค่าบำรุงการศึกษา
  – นักศึกษาที่ได้รับทุนไม่เต็มจำนวนค่าบำรุงการศึกษา เข้าระบบยืนยันสิทธิ์ขอรับสิทธิ์ในการขอลดค่าบำรุงการศึกษา ในยอดที่ต้องชำระเงินเพิ่มเติม จากนั้นติดต่อผูกบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน มหาวิทยาลัยดำเนินการโอนเงินในส่วนลดตามสิทธิ์ของนักศึกษาที่จะได้คืน
  📌 นักศึกษาที่ยังไม่ชำระเงิน
  – ยืนยันขอรับสิทธิ์ ผ่านระบบของมหาวิทยาลัย
  – จัดพิมพ์ใบเสร็จค่าลงทะเบียน
  – ติดต่อแผนกการเงิน
  – ชำระเงินเฉพาะในส่วนที่เหลือจากการปรับลดค่าบำรุงการศึกษา
  📌 นักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้รับทุน
  – ส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารในประเทศไทยที่แผนกการเงิน
  – มหาวิทยาลัยดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามสิทธิ์ที่ได้รับส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา

  ▶️กรณีนักศึกษายืนยันสิทธิ์ไม่ถูกต้อง 
  มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเปิดระบบให้ยืนยันสิทธิ์อีกครั้ง
  โดยให้นักศึกษา Add Line กองคลัง มทร.อีสาน (รูปภาพด้านล่าง)
  แจ้งว่า “ยืนยันสิทธิ์ผิด” พร้อมกับแนบรูปถ่ายบัตรประชาชน หรือบัตรนักศึกษา

  .

  .

  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
  Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
  Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
  Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th

  .

  .

  .

  เยี่ยมชม :11 เยี่ยมชมวันนี้ : 4