ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ลดค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)

   

   

   

   

  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
  Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
  Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
  Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th

   

   

  เยี่ยมชม :5 เยี่ยมชมวันนี้ : 2