คณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ เข้ารับการฉีดวัคซีนต้าน COVID-19

    วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 คณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ เข้ารับการฉีดวัคซีนต้าน COVID-19 ซึ่งได้รับการจัดสรรโควตาวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) รอบที่ 1 จำนวน 240 โดส โดยคณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับจัดสรร รอบที่ 1 จำนวน 103 โดส จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ณ โรงพยาบาลสนามวัคซีน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ อาจารย์ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับวัคซีนในครั้งนี้ด้วย
    คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
    Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
    Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
    Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th