คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการจัดการฟาร์มโคเนื้อคุณภาพต้นน้ำเชิงพื้นที่

    วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการจัดการฟาร์มโคเนื้อคุณภาพต้นน้ำเชิงพื้นที่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2564 ณ ฟาร์มสาขาสัตวศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการผสมเทียมโคเนื้อแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สุทธิดล ปิยะเดชสุนทร สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
    คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
    Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
    Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
    Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th