คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (ด้านสัตวศาสตร์) ร่วมกับ 3 หน่วยงานในจังหวัดสุรินทร์

  วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรกูร อนุชานุรักษ์ หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์ และคณาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (ด้านสัตวศาสตร์) ร่วมกับ 3 หน่วยงานในจังหวัดสุรินทร์ ดังนี้
  1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ ศิริสุขฟาร์ม โดย นายศิริคมสันต์ หาสุข เจ้าของฟาร์ม ณ ศิริสุขฟาร์ม อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
  2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปศุสัตว์คุณภาพโควากิว ตำบลเขวาสินรินทร์ โดย นายวิชัย อยู่ปูน ประธานวิสาหกิจชุมชน นายชรินทร์ เรียงเงิน นายพลอน ถนัดรอบ รองประธานวิสาหกิจชุมชน ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปศุสัตว์คุณภาพโควากิว ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
  3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดกัปตันฟาร์มวากิว โดย นางดรุณี อยู่ปูน และ นายวิชัย อยู่ปูน เจ้าของฟาร์ม ณ กัปตันฟาร์ม อำเภอเขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
  รับสมัครนักศึกษา : http://af.surin.rmuti.ac.th/Quota/Registration หรือ 094-4685952
  Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
  Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
  Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th