แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2562 ทุกท่าน กรอกแบบสอบถามภาวะการหางานทำและความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ http://guidance.rmuti.ac.th ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

  ? แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2562 ทุกท่าน

  • ให้ผู้สำเร็จการศึกษากรอกแบบสอบถามภาวะการหางานทำและความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษา โดยใช้รหัสนักศึกษา (Student ID) (ใส่เฉพาะตัวเลข) และเลขบัตรประจำตัวประชาชน (Citizen ID) ที่ http://guidance.rmuti.ac.th ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

  แจ้งสถานประกอบการ
  • ให้ท่านเข้าระบบการตอบประเมิน ที่ http://guidance.rmuti.ac.th และกรอกรหัสเข้าใช้ด้วยอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ตามที่ท่านได้รับ แล้วดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

  แจ้งผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านและหลักสูตรทุกหลักสูตร
  • สามารถตรวจสอบสถานะกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำฯ ของผู้สำเร็จการศึกษา ได้ที่ http://guidancesystem.rmuti.ac.th

  • ทั้งนี้ข้อมูลเพื่อนำผลมาใช้พัฒนาหลักสูตร รายงานมหาวิทยาลัย กระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

  หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

   

   

  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
  รับสมัครนักศึกษา : http://af.surin.rmuti.ac.th/Quota/Registration หรือ 094-4685952
  Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
  Line@ : https://lin.ee/G7pWjFe
  Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th