ขั้นตอนการยื่นคำร้องในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

   

  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
  รับสมัครนักศึกษา : http://af.surin.rmuti.ac.th/Quota/Registration หรือ 094-4685952
  Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
  Line@ : https://lin.ee/G7pWjFe
  Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th