ติดต่อเรา :

ติดต่อเรา :

 

ติดต่อสำนักงานคณบดี โทร 044-153093
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
145 หมู่ 15 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
Email:rmutiagritech@gmail.com  โทร/แฟกซ์ 044-153093

 

เยี่ยมชม :546