หน้าแรก
   ตั้งคำถามใหม่
   แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบมีปัญหา
   กลับสู่คณะฯ
   ผู้บริหารเข้าสู่ระบบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

   
ชื่อเรื่อง
  พิมพ์ข้อความถึงที่นี่ :
 
  คำแนะนำในการพิมพ์ข้อความ : ขึ้นบรรทัดใหม่โดยกดปุ่ม Shift+Enter   กรุณาใช้คำสุภาพ
สถานะ
ชื่อผู้ส่งข้อความ
E - Mail
 
     
     
© Copyright 2013 @ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
145 หมู่ 15 ต.นอกเมือง อ.เมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000