[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
หน้าหลัก
Code Html Menu by Vista-Buttons.com v5.0.0
  
  
 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  

  ฐานข้อมูลวิจัย
  แสดงรายชื่อนักวิจัย 

 

แนะนำงานวิจัยและบริการวิชาการ
  หน้าหลัก
  วัตถุประสงค์
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ตราสัญลักษณ์
  โครงสร้างการบริหาร     
  คณะผู้บริหาร
  บุคลากร
  สถานที่ตั้ง
  หน่วยงานภายใน
  จรรยาบรรณนักวิจัย
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
 

  ทรัพสินทางปัญญา
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
  ลิขสิทธิ์     
  
แบบฟอร์มทรัพย์สินทาง
  ปัญญา
 

  

 

  งานวิจัย
  ระเบียบ
  คู่มือเกี่ยวกับงานวิจัย     
  แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานวิจัย 
  บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ
 
กองทุนสนับสนุนงานวิจัย
  งานวิจัยตีพิมพ์
  ตัวอย่างงานวิจัย

 

บริการวิชาการ
   ระบบรายงานข้อมูลโครงการ
   บริการวิชาการ     
   แบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับ  งานบริการวิชาการ 
 
   

  
ชื่อ - นามสกุล :
ดร.จุญจะรา ทุยไธสง
ชื่อเล่น :
-
ตำแหน่ง :
หัวหน้าแผนกงานวิจัยและบริการวิชาการ
หน้าที่ :
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก :
ฝ่ายบริหาร