กิจกรรมออกค่ายอาสาสัมพันธ์อุตสาหกรรมเกษตรใส่ใจสิ่งแวดล้อม       ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรทุกท่าน       ดาวน์โหลด บทคัดย่อ ปริญญานิพนธ์ และสัมมนาทางวิชาการปีการศึกษา 2554 – 2555         นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ต้น       นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมปลูกต้นไม้สายรหัส        บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       ขอเชิญตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ฟรี 8 ก.ค. 56       กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2556       รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรา       ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่      
 ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมออกค่ายอาสาสัมพันธ์อุตสาหกรรมเกษตรใส่ใจสิ่งแวดล้อม (วันที่ : 28-08-2560 | อ่าน : 261 ครั้ง) ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรทุกท่าน (วันที่ : 31-10-2556 | อ่าน : 714 ครั้ง)
นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ต้น (วันที่ : 25-10-2556 | อ่าน : 671 ครั้ง) นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมปลูกต้นไม้สายรหัส (วันที่ : 31-10-2556 | อ่าน : 782 ครั้ง)
ขอเชิญตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ฟรี 8 ก.ค. 56 (วันที่ : 04-07-2556 | อ่าน : 365 ครั้ง) กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2556 (วันที่ : 20-06-2556 | อ่าน : 566 ครั้ง)
 ข่าวบริการนักศึกษา
ดาวน์โหลด บทคัดย่อ ปริญญานิพนธ์ และสัมมนาทางวิชาการปีการศึกษา 2554 – 2555 (วันที่ : 28-10-2556 | อ่าน : 599 ครั้ง) บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (วันที่ : 19-07-2556 | อ่าน : 594 ครั้ง)
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรา (วันที่ : 20-06-2556 | อ่าน : 430 ครั้ง)
 
      เมนูหลัก
  หน้าหลัก
  ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลงานฟาร์ม
  รอบรั้วสาขาวิชา
  บุคลากร
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  สำหรับเจ้าหน้าที่
      Service
  รับ-ส่งหนังสือราชการ
  ติดต่อสาขาวิชา
      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
  คณะเทคโนโลยีการจัดการ
  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
      ฺBlog บุคลากร
  
Previous
!!! NO BANNER
Previous
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013  Rajamangala University of Technology Isan Surin Campus, Thailand -> development by supakorn srisuk