รศ.

หน้าแรก

กำหนดการสอนวิชาสารสนเทศฯ1/56

 

กำหนดการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบเกษตร

Information and Communication Technology in Agricultural Systems

ภาคเรียนที่ 1/2556

วันอาทิตย์ เวลา 09.00-15.00 น.

ห้อง แสงจันทร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย

รศ.สาระ สวัสดิ์โยธิน (0816690501), ผศ.อนุรัตน์ ลิ่มสกุล (0815476226), ผศ.น.สพ.สุทธิดล ไชยชิน (0819991698),

ผศ.ดร.ธงชัย พาบุ (0819672678) และ ดร.เสงี่ยม กอนไธสง (0873098227)

 

 

สัปดาห์ที่

วัน/เดือน/ปี

หัวข้อ

ผู้สอน

คะแนน

1

2 มิ.ย.56

1.   ความสำคัญและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบเกษตร

   1.1 ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบเกษตร

     1.2 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบเกษตร

รศ.สาระ

6

2

9 มิ.ย.56

2.   แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลทางการเกษตรและหลักการจัดการ

2.1 ความหมายของข้อมูล

2.2 ความหมายของสาร

2.3 ความรู้

2.4 ภูมิปัญญา

2.5 การกำหนดขอบเขตของระบบ

2.6 งานวิจัยเกษตรเชิงระบบ

ดร.เสงี่ยม

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

3

16 มิ.ย.56

2.7 แหล่งข้อมูลทางการเกษตร

2.8   การจัดการข้อมูลทางการเกษตร

ดร.เสงี่ยม

4

23 มิ.ย.56

2.9 การวิเคราะห์ระบบเกษตร

ดร.เสงี่ยม

5

30 มิ.ย.56

การวิเคราะห์ระบบเกษตร (ต่อ)

ดร.เสงี่ยม

6

7 ก.ค.56

3.   การวิเคราะห์การจัดการและการประเมินระบบฐานข้อมูลทางการเกษตร

3.1 ระบบฐานข้อมูล

3.2 การวิเคราะห์ฐานข้อมูล

3.3 การวิเคราะห์ฐานข้อมูลทางการเกษตร

3.4 การออกแบบฐานข้อมูล

3.5 การออกแบบฐานข้อมูลทางการเกษตร

ผศ.อนุรัตน์

18

7

14 ก.ค.56

3.6 การประเมินระบบฐานข้อมูล

3.7 การประเมินระบบฐานข้อมูลทางการเกษตร

ผศ.อนุรัตน์

8

21 ก.ค.56

สอบกลางภาค

ผศ.อนุรัตน์

9

28 ก.ค.56

3.8 นำเสนองานวิเคราะห์การจัดการและการประเมินระบบฐานข้อมูลทางการเกษตร

ผศ.อนุรัตน์

10

4 ส.ค.56

4.   โครงข่ายทางการเกษตร ระบบฐานข้อมูล การสื่อสารทางไกล

4.1 ระบบโครงข่าย

4.2 โครงข่ายทางการเกษตร

4.3 ระบบฐานข้อมูล

4.4 การสื่อสารทางไกล

ผศ.น.สพ.สุทธิดล

18

11

11 ส.ค.56

4.5 การสร้างเว็บไซต์

ผศ.น.สพ.สุทธิดล

12

18 ส.ค.56

การสร้างเว็บไซต์ (ต่อ)

ผศ.น.สพ.สุทธิดล

13

25 ส.ค.56

4.6   การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิก

ผศ.ดร.ธงชัย

12

14

1 ก.ย.56

การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิก   (ต่อ)

ผศ.ดร.ธงชัย

15

8 ก.ย.55

5.   การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

5.1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์(Geographic   Information System : GIS)

5.2 การใช้เทคโนโลยี Global   Positioning System (GPS)

ดร.เสงี่ยม

17

16

15 ก.ย.56

   5.3 การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน

ดร.เสงี่ยม

17

22 ก.ย.56

สอบปลายภาค

ดร.เสงี่ยม

 

 

 

การแบ่งน้ำหนักคะแนนของอาจารย์แต่ละท่าน

         

การแบ่งน้ำหนักคะแนนของอาจารย์แต่ละท่านแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้

  1. 1.ทฤษฎี 40%
  2. 2.ปฏิบัติ 40%
  3. 3.งาน 15%
  4. 4.จิตพิสัย 5%

 

 

 

%%%%%%%%%%%%%


Main Menu

Login Form

กำลังออนไลน์

มี หนึ่งผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

053048
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
31
25
121
52587
427
1520
53048

Server Time: 2016-02-10 06:28:15
Visitors Counter