[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
คณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์   เสาวกูล
คณบดี
สายตรงคณบดี
สารจากคณบดี ปีการศึกษา 2561
เมนูหลัก
hot link
icon
  
  
  
web servicesmartphone link
งานประชุมวิชาการ

  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ขอแสดงความยินดี
โดย : admin
เข้าชม : 516
อังคาร ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ได้รับรางวัลเกียรติยศศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติมา เสาวกูล หัวหน้าสาขาวิชาประมง ได้รับรางวัลเกียรติยศศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ์ อัมพุช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 จากมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561
4. อาจารย์วันเฉลิม จันทร์ช่วงโชติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ ได้รับการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลงาน ชิ้นส่วนชั้นบันได โดยสำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      โครงการการประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 24/ก.ย./2561
      ประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรม "สะเร็นเมืองสุรินทร์ภูมิท่อง ไพร ไทยยั่งยืน " 24/ก.ย./2561
      แจ้งการเปลี่ยนชื่อ ประเทศอย่างเป็นทางการจาก Kingdom of Swaziland (ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์) เป็น Kingdom of Eswatini (ราชอาณาจักรเอสวาตินี) 10/ก.ย./2561
      การประกวด DIP Character Design Contest 2018 10/ก.ย./2561
      ประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ ๒๕ ปีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร 10/ก.ย./2561