[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
hot link
icon
  
  
  
web servicesmartphone link
งานประชุมวิชาการ

หน้าหลัก ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงานภายใน
ระบบสารสนเทศ
ดาวน์โหลด  
#

  
jQuery UI Tabs - Content via Ajax

9 โดย : admin
9/ม.ค./2563     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี ( 64 / )
    การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) 2563 อ่านต่อ....
15 โดย : admin
15/ต.ค../2562     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุนบุคคลทั่วไ ประดับปริญญา/ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ไปศึกษาปริญญาโท โท-เอก หรือ เอก ประจำปี๒๕๖๓ ( 125 / )
    ทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุนบุคคลทั่วไ ประดับปริญญา/ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ไปศึกษาปริญญาโท โท-เอก หรือ เอก ประจำปี๒๕๖๓ อ่านต่อ....

24 โดย : admin
24/ต.ค../2562     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์งานนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 ( 117 / )
    เชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์งานนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 อ่านต่อ....
15 โดย : admin
15/ต.ค../2562     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การประกวดโครงร่าง งานวิจัยภายใต้แนวคิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพิ่มพูนมูลค่ายางพาราไทย ( 134 / )
    การประกวดโครงร่าง งานวิจัยภายใต้แนวคิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพิ่มพูนมูลค่ายางพาราไทย อ่านต่อ....

23 โดย : admin
23/ม.ค./2563     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา:บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ( 47 / )
    ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา:บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม อ่านต่อ....
21 โดย : admin
21/ม.ค./2563     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑ ( 49 / )
    เชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑ อ่านต่อ....

24 โดย : kunwadee
24/พ.ค./2562     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมชมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ( 294 / )
    บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมชมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อ่านต่อ....
24 โดย : kunwadee
24/พ.ค./2562     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562 ( 753 / )
    โครงการปฐมนิเทศบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562 อ่านต่อ....


ดาวน์โหลด
[ 26/มิ.ย./2562 ] ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพ.ในสถาบันต่อสัญญาจ้าง พ.ศ.2562 (อ่าน : 128 / ดาวน์โหลด : 55 ) โดย phatpichar.po
[ 21/มิ.ย./2562 ] แบบฟอร์มประเมินบุคลากรสายสนับสนุนต่อสัญญาจ้างจนเกษียณ (อ่าน : 95 / ดาวน์โหลด : 52 ) โดย phatpichar.po
[ 13/มิ.ย./2562 ] สมรรถนะหลัก พ.ศ.2562 (อ่าน : 143 / ดาวน์โหลด : 62 ) โดย phatpichar.po
[ 13/มิ.ย./2562 ] ประกาศ มทร อีสาน เรื่อง ภาระงานบุคลากรสายผู้สอน ลว 10 เมย.2562 (อ่าน : 127 / ดาวน์โหลด : 68 ) โดย phatpichar.po
[ 13/มิ.ย./2562 ] แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มทร อีสาน สายวิชาการ กรณีลาศึกษาต่อภาคปก (อ่าน : 101 / ดาวน์โหลด : 54 ) โดย phatpichar.po
[ 13/มิ.ย./2562 ] แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มทร อีสาน สายวิชาการ กรณีปฏิบัติงานปกติ (อ่าน : 128 / ดาวน์โหลด : 72 ) โดย phatpichar.po
วารสารประชาสัมพันธ์
7 โดย : admin
7/มิ.ย./2559     
5 stars ( 5 / 1 )
วารสาร มทร.อีสาน ฉบับพิเศษ
วารสาร มทร.อีสาน ฉบับพิเศษ
3 โดย : kunwadee
3/ก.พ./2559     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
จดหมายข่าว ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2558
จดหมายข่าว ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2558

itc2017

blog บริการ
เชื่อมโยงข้อมูล
Blogs บุคลากร

.
วีดีโอ Blog

การเพาะปลากระดี่หม้อ