คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดร้านค้า A&T Shop จำหน่ายสินค้างานฟาร์มและผลิตภัณฑ์จากศูนย์หม่อนไหมราชมงคลอีสาน

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ ร้านค้า A&T Shop ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีเปิดร้านค้า A&T Shop ซึ่งจัดจำหน่ายสินค้างานฟาร์มของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ ไข่ไก่ ฟักทอง มะเขือเทศ ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว ต้นพริก ต้นมะเขือเปราะขาว ต้นโหระพา คุกกี้ ข้าวเกรียบ ปลาแดดเดียว ดินปลูก แคคตัส และ ผลิตภัณฑ์จากศูนย์หม่อนไหมราชมงคลอีสาน ในราคาย่อมเยา

Visits: 723