ต้อนรับคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ศูนย์การศึกษาโคกสี มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น ศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ศูนย์การศึกษาโคกสี มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น ศึกษาดูงาน

Visits: 149