มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ รับรายงานตัวนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษาและจัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 28 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รับรายงานตัวนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ได้จัดการประชุมผู้ปกครองของนักศึกษา เพื่อแนะนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บริบทของมหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอน และชี้แจงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

#ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วยความยินดียิ่ง
#คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
#RMUTI #SURIN

Visits: 838