บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด ให้ความรู้และคำแนะนำการทำงานในภาคอุตสาหกรรม และรับสมัครนักศึกษาเข้าทำงานและฝึกงาน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 . อาจารย์ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับคุณศุภณัฏฐ์ อุ่นเรืองธวัช ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด ที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางในการทำงานในภาคอุตสาหกรรม พร้อมการประชาสัมพันธ์รับสมัครงานและรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า และสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ห้องประชุมชัยพฤกษ์แดง อาคารคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

         

Visits: 1425