คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 8 ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย นักวิชาการ ครั้งที่ 2/2563

    วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. อาจารย์อธิปัตย์ ฤทธิรณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 8 ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย นักวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องลุมพิณีแกรนด์ สวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

     

    Visits: 629