คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เปิดบ้านบริการวิชาการต้อนรับน้องๆ นักเรียนและครูโรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เปิดบ้านบริการวิชาการต้อนรับน้องๆ นักเรียนและครูโรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวนกว่า 200 คน เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้งานฟาร์มของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

Visits: 624