โครงการครูช่างคอมพิวเตอร์อาสาพัฒนาท้องถิ่นออกบริการวิชาการที่โรงเรียนไพศาลพิทยาคม ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

  วันที่ 20 มีนาคม 2564 อาจารย์อธิปัตย์ ฤทธิรณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครูช่างคอมพิวเตอร์อาสาพัฒนาท้องถิ่น จัดโดยชมรมครูช่างคอมพิวเตอร์อาสา สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นโครงการที่ออกให้บริการวิชาการให้กับนักเรียนและบุคลากรต่างๆ ซึ่งในครั้งนี้ทางชมรมได้ออกบริการวิชาการที่โรงเรียนไพศาลพิทยาคม ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้ฝึกอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับครู นักเรียนและสมาชิกในชุมชน พร้อมทั้งซ่อมคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน และพัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียนอีกด้วย

   

  ข้อมูลข่าวโดย : ชมรมครูช่างคอมพิวเตอร์อาสา สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
  เผยแพร่ข่าว : นางสาวกุลวดี เรืองเกษม ภาพข่าว : ชมรมครูช่างคอมพิวเตอร์อาสา
  ประชาสัมพันธ์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  โทรศัพท์ 044-513258
  รับสมัครนักศึกษา 094-4685952
  Facebook : www.facebook.com/agri.surin