โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1 และสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1

  วันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1 และสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 จัดการอบรมโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 20-29 มีนาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารอทิตยาทร โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 70 คน

   

  ข้อมูลข่าวโดย : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
  เผยแพร่ข่าว/ภาพข่าว : นางสาวกุลวดี เรืองเกษม 
  ประชาสัมพันธ์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  โทรศัพท์ 044-513258
  รับสมัครนักศึกษา 094-4685952
  Facebook : www.facebook.com/agri.surin