เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบรับตรง (ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก) และ ระบบทวิภาคี (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

   

  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

  🔸 ระบบรับตรง (ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก)

  🔸 ระบบทวิภาคี (ปวส.) 

   

  >>> เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 <<<

   

  🔸 สมัครเรียนออนไลน์

  http://af.surin.rmuti.ac.th/Quota/Registration

  🔸 ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

  http://ess.surin.rmuti.ac.th/RMUTI/Registration/webform/EnrollmentLogin.aspx

  🔸 ระบบแจ้งชำระเงิน

  http://fmt.surin.rmuti.ac.th/payment

  🔸 ติดต่อสอบถาม Line@ 

  https://lin.ee/G7pWjFe

  🔸 Facebook

  https://www.facebook.com/agri.surin