คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ได้รับเกียรติบัตร “โครงการ 1 องค์กร 1 ชุดทีมผ้าไหมสุรินทร์” ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยสวมใส่ผ้าไหมสุรินทร์

  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์อธิปัตย์ ฤทธิรณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และตัวแทนบุคลากร เข้ารับเกียรติบัตร โครงการ “1 องค์กร 1 ชุดทีมผ้าไหมสุรินทร์ ร้อยดวงใจสืบสานพระราชปณิธาน” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการสวมใส่ผ้าไหมสุรินทร์ โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีได้รณรงค์ให้คณาจารย์และบุคลากรสวมใส่ชุดผ้าไหมสุรินทร์ทุกวันอังคารและวันศุกร์ เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยสวมใส่ผ้าไหมสุรินทร์

   

  ข้อมูลข่าวโดย : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
  เผยแพร่ข่าว/ภาพข่าว : นางสาวกุลวดี เรืองเกษม 
  ประชาสัมพันธ์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  โทรศัพท์ 044-513258
  รับสมัครนักศึกษา 094-4685952
  Facebook : www.facebook.com/agri.surin