คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีจัดพิธีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ศาลพระภูมิประจำคณะฯ และร่วมพิธี ณ ศาลเจ้าพ่อโกดกง และอนุสาวรีย์อาจารย์ธรรมนูญ สิงคเสลิต

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จัดพิธีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษศาลพระภูมิประจำคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี และร่วมพิธี ณ ศาลเจ้าพ่อโกดกง และอนุสาวรีย์อาจารย์ธรรมนูญ สิงคเสลิต เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดสุรินทร์ แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและบรรพบุรุษ และร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

 

Visits: 403