หลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครเรียนออนไลน์ -คลิก-

  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์

  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 

  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  สมัครเรียนออนไลน์ คลิก

   

  ข้อมูลข่าวโดย : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
  เผยแพร่ข่าว/ภาพข่าว : นางสาวกุลวดี เรืองเกษม
  ประชาสัมพันธ์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  โทรศัพท์ 044-513258
  รับสมัครนักศึกษา 094-4685952
  Facebook : www.facebook.com/agri.surin