วิธีเพาะพันธุ์ปลาหลด เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

การเพาะเลี้ยงปลาหลดไม่ใช่เรื่องยาก แต่ต้องให้การใส่ใจดูแลที่ค่อนข้างใกล้ชิดมากกว่าปลาทั่วๆไป ส่วนเรื่องการตลาดปัญหาอยู่ที่จะวางแผนการผลิตอย่างไรให้เพียงพอต่อความต้องการ สามารถประกอบเป็นอาชีพหรือเป็นอาชีพเสริมที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการว่างงานและสภาพเศรษฐกิจที่พลิกผัน อีกทั้งยังช่วยอนุรักษ์ปลาหลดไม่ให้สูญหายไปจากแหล่งน้ำธรรมชาติ
Visits: 406

ติดต่อเรา :

ติดต่อเรา :

 

ติดต่อสำนักงานคณบดี โทร 044-153093
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
145 หมู่ 15 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
Email:rmutiagritech@gmail.com  โทร/แฟกซ์ 044-153093

 

Visits: 882

ต้อนรับคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ศูนย์การศึกษาโคกสี มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น ศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ศูนย์การศึกษาโคกสี มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น ศึกษาดูงาน

Visits: 176