[x] ปิดหน้าต่างนี้ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
hot link
icon
  
  
  
web servicesmartphone link
งานประชุมวิชาการ

  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
โดย : admin
เข้าชม : 37
อังคาร ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
     
 

การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผล งานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทาง วิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. หนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๒๗(๑)/ว๙๐