[x] ปิดหน้าต่างนี้ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
hot link
icon
  
  
  
web servicesmartphone link
งานประชุมวิชาการ

  

  หมวดหมู่ : ภาพถ่ายกิจกรรม
เรื่อง : โครงการปฐมนิเทศบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562
โดย : kunwadee
เข้าชม : 752
     
 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมนิล ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช รองคณบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ การกรอกเอกสารประเมินการปฏิบัติงาน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำเอกสารมคอ. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และการใช้ระบบสารสนเทศ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการปฐมนิเทศจำนวน 2 วัน มีผู้เข้ารับการปฐมนิเทศจำนวนทังสิ้น 21 คน

คลิกดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่่ค่ะ