[x] ปิดหน้าต่างนี้ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
hot link
icon
  
  
  
web servicesmartphone link
งานประชุมวิชาการ

  

  หมวดหมู่ : ภาพถ่ายกิจกรรม
เรื่อง : การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โดย : kunwadee
เข้าชม : 376
     
 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และให้โอวาทแก่นักศึกษาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติมา เสาวกูล รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพร ตรีกิ่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา” และอาจารย์ประจำสาขา บรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทหน้าที่ ขอบข่ายภารกิจ ระเบียบ ข้อบังคับในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู” ซึ่งมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจำนวนทั้งสิ้น 17 คน

คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ค่ะ