[x] ปิดหน้าต่างนี้ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
hot link
icon
  
  
  
web servicesmartphone link
งานประชุมวิชาการ

  

  หมวดหมู่ : ภาพถ่ายกิจกรรม
เรื่อง : ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอก ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
โดย : kunwadee
เข้าชม : 217
     
 

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 2 อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อาจารย์ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษาในการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอก ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขา คณาจารย์ และบุคลากร การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอกในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะนำ ชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของการฝึกงานภายนอก รวมทั้งการเรียนรู้แนวปฏิบัติงานและบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาฝึกงานภายนอก ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เถลิงเกียรติ สมนึก หัวหน้าสาขาประมง บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อมบุคลิกภาพก่อนการเข้าปฏิบัติงานฝึกงานภายนอก” โดยมีนักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศจำนวนทั้งสิ้น 476 คน ฝึกงานในสถานประกอบการ 162 สถานประกอบการ

คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ค่ะ